Chanting – Sanskrit

July 9, 2014 editor 0

Documents for chanting – Sri Guruvandanam sanskrit (Click here) Sri Sharada Bhujangam sanskrit (Click here) Samkshepa Ramayana Sanskrit (Click here) Soundarya Lahari (Click here) Sri […]

Chanting – Kannada

July 9, 2014 editor 0

Sri Guruvandanam kannada (Click here) Sri Sharada Bhujangam kannada Soundarya Lahari Kannada (Click here) Sri Veda Vyasa Ashtottara Sata namavali – Kannada (Click here)

Chanting – Telugu

July 9, 2014 editor 0

Samkshepa Ramayana Telugu (Click here) Sri Guruvandanam _Telugu (Click here) Sri Sharada Bhujangam telugu (శారదా భుజన్గమ్) (Click here) Soundarya Lahari Telugu (సౌన్దర్యలహరీ ) (Click here) […]

Chanting – Tamil

July 9, 2014 editor 0

Sri Guruvandanam _Tamil (Click here) Sri Sharada Bhujangam – Tamil (Click here) Soundarya Lahari Tamil (ஸௌந்தர்யலஹரீ) (Click here)